امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا خبر داد ؛

 اختصاص بسته سرمایه گذاری ۱۵۰هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۰شهرداری

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا خبر داد ؛

اختصاص بسته سرمایه گذاری ۱۵۰هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۰شهرداری 

 به گزارش روابط عمومی شورای ششم نهمین جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز  با  حضور اعضای کمیسیون و مدیران شهرداری  با 3 دستور کار برگزار گردید.

 به گفته محمد تقی تذرویی ریس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا   با اشاره به  دستور کار  اولین جلسه  مبنی بر  به جانمایی و احداث شهربازی بزرگ شیراز اختصاص داشت  گفت:بعد از ارایه گزارشی در خصوص جانمایی این پروژه از  پیگیری این موضوع در کمیسیون گردشگری و زیارت شورا خبر داد 

در نهایت  مقرر گردید که این موضوع در کمیسیون گردشگری و زیارت مصوب و برای جذب و تعیین سرمایه‌گذار به کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری ارجاع گردد.

برسی به موضوع پروژه‌های اوراق مشارکت شهرداری شیراز  با محوریت  تکمیل، فروش و سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها  دومین دستور کار این جلسه بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید شیوه‌نامه جذب کارگزار بازاریابی و فروش در جلسه آتی کمیسیون مورد بازبینی قرار گیرد.

تذرویی درباره سومین دستور کار این  جلسه درباره  تکلیف بودجه سال 1400 کمیسیون به شهرداری جهت انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری بود .

به گفته ریس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری  مبلغ انعقاد قرارداد اعتبار.  61600 میلیارد ریال بود که با اضافه شدن بندی مبنی بر تهیه 150000 میلیارد ریال بسته‌ی سرمایه‌گذاری تصویب و به صحن شورای اسلامی شهر شیراز ارجاع شد.

۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - ۱۹:۲۳:۵۱

دیدگاه های شما