امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کلنگ عملیات اجرایی پل جمهوری اسلامی و همزمان عملیات اجرایی تعریض پل سلمان فارسی1400/08/08

۱۴۰۰/۰۸/۰۸ - ۰۹:۲۷:۴۸

دیدگاه های شما