امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/08/08

۱۴۰۰/۰۸/۰۸ - ۱۲:۳۹:۱۷

دیدگاه های شما