امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم )1400/08/08

۱۴۰۰/۰۸/۰۸ - ۱۱:۱۹:۱۱

دیدگاه های شما