امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/08/15

۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۹:۲۴:۴۵

دیدگاه های شما