امروز: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون هوشمندسازی ، فنآوری های نوین و اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/08/15

۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۱۲:۱۳:۵۲

دیدگاه های شما