امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/08/15

۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۹:۵۲:۱۱

دیدگاه های شما