امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم )1400/08/15

۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۱۱:۳۸:۲۱

دیدگاه های شما