امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات بیست و چهارمین جلسه صحن علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز

 

موضوع: انتخاب خزانه دار محترم شورای اسلامی شهر شیراز در سال اول دوره ششم تا تاریخ 13/5/1400 ، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب 29/2/1392 هیأت وزیران، به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

و آقای علی اکبر سلطانی بعنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر شیراز در سال اول دوره ششم تا تاریخ 13/5/1400 انتخاب گردید./ش

موضوع: لايحه يك فوريتي شماره 315270/1400 مورخ 25/7/1400 شهرداري شيراز، درباره مساعدت جهت تأمین بخشی از

هزینه های انجام شده انتخابات سال1400، به شماره ثبت 4341/1400/و مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

با توجه به محدودیت جدی منابع مالی شهرداری، به شهرداری شیراز اجازه داده می شود پیرو اعلام نیاز و در قبال اسناد مثبته ارائه شده توسط فرمانداری شیراز، تا سقف مبلغ 000/000/000/7 ریال (هفت میلیارد ریال) جهت تأمین بخشی از هزینه های

انجام شده انتخابات سال 1400، ضمن رعایت قوانین و مقررات و از محل بودجه سال جاری هزینه نماید./ش

موضوع: نامه شماره 248943/1400 مورخ 25/7/1400 شهرداري شيراز، درباره انتخاب نماینده تام الاختیار جهت تشکیل هیأت اجرایی و همچنین اجرای روند انتخابات نمایندگان تاکسیداران پیرو بند 7 ذیل ماده یک مصوبه شماره 53/1400/ص مورخ 16/1/1400با موضوع آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات نمایندگان تاکسیداران، به شماره ثبت 3182/1400/و مورخ 16/6/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

آقای محمد فرخ زاده عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز بعنوان نماینده تام الاختیار جهت تشکیل هیأت اجرایی و همچنین اجرای روند انتخابات نمایندگان تاکسیداران پیرو بند 7 ذیل ماده یک مصوبه شماره 53/1400/ص مورخ 16/1/1400با موضوع آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات نمایندگان تاکسیداران انتخاب گردید./ش

موضوع: طرح کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی، درباره بررسی مصوبات کمیسیون نامگذاری شورا، به شماره ثبت 4798/1400/و مورخ 8/8/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:           

1-           اصلاح و تغییر نام معابر و نصب تابلوی نام محله به شرح زیر به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید./ش

2-           الف: اصلاح نام بزرگراه آیت ا... محلاتی به بزرگراه «آیت ا... بهاء الدین محلاتی»

3-           ب : اصلاح نام خیابان شهید محلاتی واقع در بلوار شهید قدوسی به نام «شهید فضل اله محلاتی»

4-           ج : تغییر نام خیابان شهید حسن صفرزاده حدفاصل بلوار احمد ابن موسی(ع) و خیابان ابوذر غفاری به نام خیابان «شهیدان محسن و مهدی قمری» (به علت وجود دو خیابان با نام یکسان)

موضوع: لايحه يك فوريتي شماره 298120/1400 مورخ 14/7/1400 شهرداري شيراز، درباره جوایز خوش حسابی عوارض نوسازی و خودرو در سال 1400، به شماره ثبت 3974/1400/و مورخ 14/7/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

به شهرداری شیراز اجازه داده می شود در راستای برگزاری جشنواره خوش حسابی سال 1400 در کدهای عوارض سالیانه نوسازی، خودرو، شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی و نیز عوارض شغلی پزشکان و حرف وابسته، نسبت به پرداخت جایزه به صورت قرعه کشی به مبلغ حداکثر 000/000/000/30 ریال (سی میلیارد ریال) از محل ردیف اعتباری 150304 بودجه سال 1400 شهرداری به مؤدیانی که به موقع عوارض خود را پرداخت نموده اند، اقدام نماید.

تبصره 1: نحوه امتیازبندی، تعداد و نوع جوایز ضمن جلسه مشترک کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا با شهرداری مشخص می گردد.

تبصره 2: شهرداری مکلف است از طرق مختلف درخصوص جوایز خوش حسابی پرداخت به موقع عوارض نوسازی، خودرو، شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی و نیز عوارض شغلی پزشکان و حرف وابسته در سال 1400، اطلاع رسانی نماید.

تبصره 3: شهرداری مکلف است نسبت به افزایش مبلغ ردیف بودجه مربوط به کدهای عوارض سالیانه نوسازی، خودرو، شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی و نیز عوارض شغلی پزشکان و حرف وابسته، به میزان حداقل 5/1 برابر در متمم بودجه اقدام نماید.

تبصره 4: شهرداری مکلف گردید نسبت به ارائه گزارش مبسوط مبنی بر برآورد کلی عوارض قابل اخذ از اصناف و نیز عوارض نوسازی و خودرو و همچنین میزان عوارض اخذ شده تاکنون و در نهایت میزان توفیق شهرداری در اخذ عوارض، ظرف مدت 45 روز از تاریخ تصویب اقدام نماید./ش

موضوع: نامه شماره 339885/1400 مورخ 9/8/1400 شهرداري شيراز منضم به نامه شماره ص 1400/23237/42/56 مورخ 1/7/1400 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس، درباره تعیین نحوه مأموریت آقایان محمدحسن اسدی

و علیرضا اسکندری، به شماره ثبت 4903/1400/و مورخ 9/8/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به دستورالعمل نحوه مأموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش و روستا درآمده اند مصوب 15/1/79 سازمان اداری و استخدامی کشور، به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

با مأموریت نیمه وقت آقایان محمدحسن اسدی و علیرضا اسکندری اعضای محترم شوری اسلامی شهر شیراز تا پایان دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز بر مبنای دستورالعمل نحوه مأموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش و روستا درآمده اند مصوب 15/1/79 سازمان اداری و استخدامی کشور موافقت گردید./ش

موضوع: طرح کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت(ع)، درباره بررسی طرح توسعه و بهسازی حرم حضرت امامزاده سید محمد(ع) قصردشت، به شماره ثبت 4989/1400/و مورخ 11/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر

به تصویب رسید.

 

ماده واحده

شهرداری شیراز مکلف است با توجه به اهمیت تاریخی و هویتی حرم مطهر امامزاده سید محمد(ع) (برادر حضرت ثامن الحجج

امام رضا (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع)) در محله قصردشت، طرح پیشنهادی خود را تهیه وحداکثر تا پایان سال جاری

به کمیسیون ماده پنج ارائه و مراحل تصویب و تأیید آن را پیگیری نماید و برای اجرای طرح مذکور با امکان سنجی اقتصادی لازم در محل فوق پیش بینی بودجه اجرایی متناسب را در سال آینده انجام دهد.

تبصره: شهرداری شیراز می بایست در طرح پیشنهادی خود برای محدوده امامزاده سید محمد(ع) قصردشت و محدوده ورودی از سمت پایانه و اصلاح مسیر میدان مرکزی محله قصردشت در ضلع شمالی امامزاده مذکور اصول شهرسازی و معماری و سلسه مراتب دسترسی و گذربندی متناسب با قدمت و ارزش های تاریخی و نیازهای روز محل مذکور را با به کارگیری مشاور مجرب

درنظر بگیرد و شهرداری تا تعیین تکلیف نهایی این طرح از صدور مجوز در محدوده طرح خودداری نماید./ش

موضوع: طرح کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت(ع)، درباره بررسی طرح بهسازی کوچه های اطراف حرم امامزاده ابراهیم (ع)

و کوچه دروازه شاهداعی الی الله و معابر محلی به سمت بین الحرمین، به شماره ثبت 4987/1400/و مورخ 11/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

 

ماده واحده

شهرداری مکلف است کلیه اقدامات طراحی ، تایید و اجرای طرح اصلاحی، بهسازی، بدنه سازی، کف سازی، نورپردازی و نماسازی محورهای دورازه شاهداعی¬الی¬الله و امامزاده ابراهیم (ع) به سمت محور بین الحرمین را حداکثر تا پایان سال1401 با درنظرگرفتن ردیف بودجه مناسب انجام دهد./ش

موضوع: طرح کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت(ع)، درباره بررسی طرح بهسازی کوچه های اطراف حرم امامزاده ابراهیم (ع)

و کوچه دروازه شاهداعی الی الله و معابر محلی به سمت بین الحرمین، به شماره ثبت 4987/1400/و مورخ 11/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

 

ماده واحده

شهرداری مکلف است کلیه اقدامات طراحی ، تایید و اجرای طرح اصلاحی، بهسازی، بدنه سازی، کف سازی و نورپردازی محورهای دورازه شاهداعی¬الی¬الله و امامزاده ابراهیم (ع) به سمت محور بین الحرمین را حداکثر تا پایان سال1401 با درنظرگرفتن ردیف بودجه مناسب انجام دهد./ش

موضوع: طرح کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت(ع)، درباره بررسی طرح بهسازی اطراف حرم سید تاج الدین غریب (ع)، به شماره ثبت 4988/1400/و مورخ 11/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

 

ماده واحده

شهرداری شیراز مکلف است معادل در آمد حاصل از فروش یا تهاتر بازار پروتئین (واقع در خیابان کارگر) را صرفاً در طرح اصلاحی محور دروازه کازرون و محدوده اطراف حرم مطهر امامزاده سید تاج الدین غریب (ع) هزینه نماید و تا پایان سال جاری با استفاده از مشاور مجرب پیگیری لازم جهت طی مراحل تصویب طرح نهایی اصلاح محدوده اطراف حرم و محور دروازه کازرون را درکمیسیون ماده پنج پیگیری نماید و اقدامات اجرایی لازم برای سال 1401 با پیش بینی ردیف بودجه متناسب آغاز گردد.

تبصره : در راستای اجرای طرح، توافقات لازم با اداره اوقاف و امور خیریه استان فارس صورت پذیرد./ش

موضوع: طرح کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار، درباره احیاء معاونت بازآفرینی

و رفع محرومیت در سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری، به شماره ثبت 5131/1400/و مورخ 15/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور

13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

 

ماده واحده:

1.             شهرداری شیراز مکلف است نسبت به احیاء معاونت بازآفرینی و رفع محرومیت در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری حسب قوانین و مقررات اقدام نماید.

2.             تبصره 1: در زمینه احیای معاونت مورد اشاره، شهرداری می بایست از نیروهای موجود استفاده نموده و حق جذب نیروهای جدید در این زمینه نخواهد داشت.

تبصره 2: شهرداری شیراز مکلف است موارد ذکر شده در این ماده واحده را حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام و گزارش اقدامات

انجام شده را به شورا اعلام نماید./ش

موضوع: طرح کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار، درباره ایجاد دبیرخانه تخصصی

رفع محرومیت زیر نظر کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر شیراز ،

به شماره ثبت 5134/1400/و مورخ 15/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

با ایجاد دبیرخانه تخصصی رفع محرومیت زیر نظر کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر شیراز، بر اساس ساختار و شرح وظایف ابلاغی پیوست ممهور به مهر شورا موافقت گردید.

1.             تبصره1: شورای اسلامی شهر شیراز می بایست از نیروهای موجود شهرداری استفاده نموده و حق جذب نیروهای جدید در این زمینه را نخواهد داشت.

2.             تبصره2: شهرداری شیراز مکلف است نیروهای مورد نیاز دبیرخانه مذکور را از بین کارشناسان شاغل در شهرداری تأمین نماید./ش

شماره جلسه           15/8/1400          تاریخ دستور           2784/1400/ص   شماره دستور

موضوع: طرح کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار، درباره شاخص های اولویت بندی نیازهای محلات شهری، به شماره ثبت 5132/1400/و مورخ 15/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

1-           شاخص های اولویت بندی نیازهای محلات شهری به شرح پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید./ش

 

 

موضوع: طرح کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار، درباره عضویت معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری شیراز در هیات مدیره سازمان عمران  و باز آفرینی فضاهای شهری، به شماره ثبت 5135/1400/و مورخ 15/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و چهارمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 16/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

شهرداری شیراز مکلف است با توجه به وظایف محوله در اساسنامه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، معاون شهرسازی و معماری را به عضویت هیأت مدیره سازمان مذکور منصوب نماید.

تبصره: شهرداری شیراز مکلف است موارد ذکر شده در این ماده واحده را حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام و گزارش اقدامات

انجام شده را به شورا اعلام نماید./ش

۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۱۷:۵۱:۳۹

دیدگاه های شما