امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

در شورای شهر شیراز تصویب شد ؛ تهیه و پیوست ،شاخص های اولویت بندی رفع نیازهای مناطق کمتر برخوردار به عنوان یک سند

تشکیل معاونت بازآفرینی و رفع محرومیت در شهرداری

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز  طرح کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار، درباره احیاء معاونت بازآفرینی 

 

 

و رفع محرومیت در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  در بیست و چهارمین جلسه علنی شورا مورد بررسی و به تصویب  قرار گرفت .

طبق این مصوبه.    شهرداری شیراز مکلف است نسبت به احیاء معاونت بازآفرینی و رفع محرومیت در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری حسب قوانین و مقررات اقدام نماید. 

و  در زمینه احیای معاونت مورد اشاره، شهرداری می بایست از نیروهای موجود استفاده نموده و حق جذب نیروهای جدید در این زمینه نخواهد داشت. همچنین  شهرداری شیراز مکلف است موارد ذکر شده در این ماده واحده را حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام و گزارش اقدامات 

انجام شده را به شورا اعلام نماید

.طرح کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار، درباره ایجاد دبیرخانه تخصصی  در شورای شهر مورد توسط اعضای شورای شهر مورد  بررسی و تصویب  قرار گرفت . و مقرر شد 

با ایجاد دبیرخانه تخصصی رفع محرومیت زیر نظر کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر شیراز، بر اساس ساختار و شرح وظایف ابلاغی پیوست ممهور به مهر شورا موافقت گردید. و طبق 

1.    تبصره 1: شورای اسلامی شهر شیراز می بایست از نیروهای موجود شهرداری استفاده نموده و حق جذب نیروهای جدید در این زمینه را نخواهد داشت.

2.    تبصره 2: شهرداری شیراز مکلف است نیروهای مورد نیاز دبیرخانه مذکور را از بین کارشناسان شاغل در شهرداری تامین نماید..

 

 در دوازدهمین دستور کار جلسه بررسی طرح کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار، درباره شاخص های اولویت بندی نیازهای محلات شهری، با  اصلاحات  به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: 

1-    شاخص های اولویت بندی نیازهای محلات شهری به شرح پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.

مهدی طاهری رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اهمیت خواندن این مصوبه در شورای ششم گفت:باید معیارهای  این طرح در راستای محرومیت زدایی بصورت سند جامع پیوست شود 

او عنوان کرد:پیوست شاخص ها و اولویت ها به این مصوبه اضافه و به فرمانداری ارسال گردد.

محمد حسن اسدی رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار با بیان اینکه وظایف حدود ۳۰دستگاه درباره رفع محرومیت احصا شده است 

 در سیزدهمین دستور کار جلسه علنی طرح کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار، درباره عضویت معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری شیراز در هیات مدیره سازمان عمران  و باز آفرینی فضاهای شهری، به تصویب رسید.

که طبق این طرح شهرداری شیراز مکلف است با توجه به وظایف محوله در اساسنامه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، معاون شهرسازی و معماری را به عضویت هیات مدیره سازمان مذکور منصوب نماید.

و شهرداری شیراز مکلف است موارد ذکر شده در این ماده واحده را حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام و گزارش اقدامات انجام شده را به شورا اعلام نماید.

۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۱۸:۱۹:۰۲

دیدگاه های شما