امروز: شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون عمران(فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز 1400/08/19

۱۴۰۰/۰۸/۱۹ - ۰۹:۵۸:۱۷

دیدگاه های شما