امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون سومین حرم اهل بیت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/08/18

۱۴۰۰/۰۸/۱۸ - ۱۰:۰۲:۱۴

دیدگاه های شما