امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون هوشمندسازی ، فنآوری های نوین و اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/08/22

۱۴۰۰/۰۸/۲۲ - ۱۲:۲۷:۲۵

دیدگاه های شما