امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون مشترک اقتصاد ،سرمایه گذاری و گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/08/22

۱۴۰۰/۰۸/۲۲ - ۱۲:۵۸:۲۴

دیدگاه های شما