امروز: جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات بیست و پنجمین جلسه صحن علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات بیست و پنجمین جلسه صحن علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز

 

 

موضوع: طرح کمیسیون عمران شورا، درباره ارتقای کیفی آسفالت معابر سطح شهر، به شماره ثبت 5156/1400/و مورخ 15/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

در راستای ارتقای کیفیت آسفالت و بهبود وضعیت روسازی معابر شهری، شهرداری شیراز مکلف می باشد نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:

1-         1- از قیر استاندارد و با کیفیت برای تولید آسفالت استفاده نماید.

2-         2- یک آزمایشگاه ذیصلاح بصورت مقیم در کارخانه آسفالت شهرداری مستقر گردد.

3-         3- پس از اقدامات پژوهشی لازم و شناسایی افزودنی های دارای استاندارد و با کیفیت آسفالتی، در خیابان های اصلی و معابر شریانی جدیدالاحداث متناسب با شرایط پروژه از آسفالت پلیمری یا روسازی بتنی استفاده شود.

4-         4- شهرداری برنامه جامع برای افزایش طول عمر و ارتقای کیفیت آسفالت معابر حداکثر تا پایان سالجاری ارائه نماید.

5-         5- با تکمیل سامانه PMS و شناسنامه دار کردن معابر شهری، بر اساس میزان خرابی سطوح آسفالتی نسبت به انجام عملیات مناسب با اولویت لکه گیری و تراش و ترمیم اقدام شود./ش

موضوع: طرح کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا، درباره احداث پارک های موضوعی علوم، تاریخ و هنر، به شماره ثبت 5145/1400/و مورخ 15/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

شهرداری شیراز مکلف است ظرف مدت دو ماه با استفاده ازظرفیت ها و امکانات خود واستفاده از توان علمی کارشناسان و متخصصان داخلی و تجربه سایر شهرها و کشورهای جهان، با تنظیم تفاهم نامه همکاری با نهادها و مراکز علمی پژوهشی

و اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایجاد پارک های موضوعی در حوزه های علوم و تاریخ و هنر با استفاده از تکنولوژی های نوین و ایجاد فضای تعاملی ملموس به منظور ترغیب، تشویق و ایجاد انگیزه و خلاقیت و نوآوری و همچنین معرفی مشاهیر تاریخی و ارائه مفاهیم علمی، اعتقادی، فلسفی و اخلاقی به شکل جذاب و اثرگذار دربین نوجوانان و جوانان، با ذکر مکان های پیشنهادی در قالب لایحه به شورا ارائه نماید.

موضوع: طرح شماره 3979/1400/د مورخ 25/7/1400 جناب آقای رضا محمدیان رئیس محترم کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)، درباره الزام شهرداری به مطالبه عوارض ساختمانی پس از وصول جرایم کمیسیون ماده صد، به شماره ثبت 5210/1400/و مورخ 16/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

شهرداری مکلف است پس از وصول جرائم کمیسیون ماده 100، در صورت عدم پرداخت عوارض مربوطه (عوارض ساختمانی تخلف صورت یافته) توسط مؤدی حداکثر ظرف مدت شش ماه، موضوع مطالبه عوارض را به کمیسیون ماده 77 ارجاع و پس از اخذ رأی مربوطه و بلافاصله پس از قطعی شدن آن، از طریق اجرائیه ثبت نسبت به وصول عوارض اقدام و پیگیری لازم را انجام دهد./ش

موضوع: طرح کمیسیون سلامت، محیط¬زیست و خدمات شهری شورا، درباره الزام شهرداری به تهیه دستورالعمل بازنگری شیوه آبیاری باغات شیراز ، به شماره ثبت 5311/1400/و مورخ 18/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

شهرداری مکلف گردید نسبت به تهیه دستورالعمل بازنگری شیوه آبیاری باغ های شیراز از ردیف های اعتباری 2010301 (طرح جامع مطالعات آب فضای سبز شهری) و 2010302 (استحصال و تصفیه آب و ارتفاعات اطراف شیراز) اقدام و نتیجه را طی گزارشی ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر شیراز ارائه نماید./ش

موضوع: طرح کمیسیون سلامت، محیط¬زیست و خدمات شهری، درباره الزام شهرداری به کف سازی قنات منصورآباد، به شماره ثبت 4009/1400/و مورخ 18/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

شهرداری شیراز مکلف است از محل ردیف اعتباری 2070102 بهینه سازی و احیاء قنوات در سطح شهر، نسبت به کف سازی قنات منصورآباد (با بتن) اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته را طی دو ماه آینده به شورا ارائه نماید.

موضوع: لايحه شماره 265909/1400 مورخ 25/6/1400 شهرداري شيراز، درباره آیین نامه توانمندسازی و حمایت از افراد دارای معلولیت شهر شیراز (با تأکید بر وظایف شهرداری)، به شماره ثبت 3611/1400/و مورخ 30/6/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون سلامت، محیط¬زیست و خدمات شهری شورا، در بیست و پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

آیین نامه توانمندسازی و حمایت از افراد دارای معلولیت شهر  شیراز (با تأکید  بر وظایف شهرداری)، مشتمل بر 4 ماده، 25 بند

و 5 تبصره به شرح پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب رسید./ش

موضوع: طرح کمیسیون گردشگری و زیارت شورا، درباره ساختار سازمانی اداره گردشگری و زیارتی شهرداری شیراز، به شماره ثبت 4521/1400/و مورخ 28/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

 ماده واحده:

 ایجاد سازمان گردشگری و امور زیارتی شهرداری شیراز به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.

تبصره: شهرداری شیراز مکلف است نسبت به طی تشریفات قانونی ایجاد سازمان مورد اشاره اقدام نموده و اساسنامه سازمان را جهت تصویب حداکثر ظرف مدت 2 هفته به موجب لایحه ای به شورا تقدیم نماید./ش

موضوع: نامه شماره 337495/1400 مورخ 8/8/1400 شهرداري شيراز، درباره انتخاب نماینده شورای اسلامی شهر شیراز در هیأت رسیدگی به امور میادین، در آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری میادین، اماکن و غرفه های شهرداری شیراز (جهت شرکت درجلسه بازگشایی پاکات) در اجرای بند 5 ماده 2مصوبه شماره 3915/99/ص مورخ12/12/1399، به شماره ثبت 4845/1400/و مورخ 8/8/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

و آقای مسعود زارعی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر شیراز در هیأت رسیدگی به امور میادین، در آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری میادین، اماکن و غرفه های شهرداری شیراز (جهت شرکت درجلسه بازگشایی پاکات) در اجرای بند 5 ماده 2مصوبه شماره 3915/99/ص مورخ12/12/1399 انتخاب گردید./ش

موضوع: طرح کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) شورا، درباره مشارکت شهرداری در احداث زائر سرای ارزان قیمت و احداث کمپ زائر همانند مشهد، به شماره ثبت 5397/1400/و مورخ 20/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

1- در راستای اجرایی شدن مصوبه کمیسیون و نامه به شهرداری بند 4 مصوبه شماره 5905/93/ص مورخ 12/11/93 شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی و معاونت شهرسازی و معماری اطلاعات مورد نیاز و مشخصات حداقل ده قطعه زمین و دستور نقشه پیشنهادی آن را در محدوده بافت فرسوده (357 هکتاری) ظرف مدت دو هفته به کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) ارائه نماید.

2- شهرداری شیراز مکلف است در راستای تقویت زیرساخت های گردشگری مذهبی و توسعه امکانات مورد نیاز مدیریت پدافند

غیرعامل در پارک های 50 هکتاری مادر و سلامت نسبت به احداث دو کمپ زائر با ظرفیت حداقل400 کانکس مجهز اقامتی حداکثر تا پایان سال 1401 اقدام نماید و برای این منظور ضمن طراحی و انجام مقدمات لازم پیش بینی بودجه مورد نیاز در متمم بودجه سال جاری و سال 1401 صورت پذیرد. ضمناً با فراخوان ملی جهت احداث کمپ های مشابه در سایر پارک های بزرگ به منظور جذب مشارکت بخش خصوصی و یا ادارات دولتی و مجموعه های غیر دولتی با در نظر گرفتن محل سایت که رایگان در اختیار

سرمایه گذار قرار گیرد، اقدام نماید. متن لاحیه پیشنهادی و نحوه فراخوان شهرداری ظرف مدت یک ماه جهت تأیید به شورا ارائه گردد./ش

موضوع: نامه شماره ص1400/5092/5641 مورخ 22/6/1400 فرمانداری شیراز، درباره ایراد به مصوبه های شماره 1754/1400/ص مورخ 8/6/1400 و 1229/1400/ص مورخ 21/4/1400 با موضوع اخذ مجوز واگذاری سرقفلی غرفه های طرح توسعه میدان اول میوه و تره بار از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی بر اساس قیمت پایه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری، به شماره ثبت 3379/1400/و مورخ 23/6/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده یک:

به موجب مصوبه شماره 1754/1400 مورخ 8/6/1400 شورای اسلامی شهر شیراز اجازه واگذاری سرقفلی میدان میوه و تره بار (طرح توسعه) از طریق یکی از چهار شیوه مندرج در ماده واحده به شهرداری شیراز داده شده است. ضمناً چنانچه قصد

پیش فروش غرفه ها از سوی شهرداری وجود داشته باشد، مکلف به رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و نیز قانون پیش فروش املاک خواهد بود و شهرداری شیراز مکلف است گزارش توجیهی خود را در خصوص انتخاب شیوه برتر جهت استحضار اعضاء به شورای اسلامی شهر شیراز ارائه نماید.

ماده 2: بند 4 مصوبه شماره 1754/1400 مورخ 8/6/1400 به شرح زیر اصلاح می گردد:

بند 4 اصلاحی : تسهيل در فروش با اخذ تسهيلات یا تهاتر بدهی خویش با بانك شهر، براساس قيمت پايه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري با انجام تشریفات قانونی عمل نمايد./

موضوع: طرح کمیسیون نامگذاری شورا، درباره بررسی مصوبات کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی، به شماره ثبت 5441/1400/و مورخ 22/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

 نامگذاری و تغییر نام معابر و نصب تابلو به شرح زیر به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.

1.         1- تغییرنام خیابان گل بهار واقع در میانرود به خیابان «شهیدان عبدالمجید و مصطفی ابوطالبی»

2.         2- تغییر نام تقاطع مدافعان سلامت واقع در بلوار رحمت- احمدابن موسی(ع) به نام «شهدای مدافع سلامت»

3.         3- نامگذاری کوچه بی نام شماره 49 بلوار استقلال به نام «شهید محمدجواد کاظمی»

4.         4- شهرداری شیراز مکلف است نسبت به نصب تابلو های خوش آمد گویی در ورودی های شیراز با عناوین « به شهر شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) خوش آمدید » و « به شهر شیراز شهر شهید محراب آیت ا.. سیدعبدالحسین دستغیب خوش آمدید»  و « به شهر شیراز شهر حافظ، سعدی و ملاصدرا (صدرالمتألهین) و غیره خوش آمدید»  اقدام نماید.

۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - ۱۹:۴۷:۴۵

دیدگاه های شما