امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

در بیست و پنجمین جلسه علنی شورا مصوب شد؛ ایجاد سازمان گردشگری و امور زیارتی شهرداری شیراز

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرداری شیراز در سومین دستور کار خود از ۱۰دستور بیست و پنجمین جلسه علنی شورا  درباره الزام شهرداری به مطالبه عوارض ساختمانی پس از وصول جرایم کمیسیون ماده صد که از کمیسیون سومین حرم اهل بیت (ع)به صحن رسید تصمیم گیری و مصوب کرد  

 

 

شهرداری  شیراز  پس از وصول جرائم کمیسیون ماده 100، در صورت عدم پرداخت عوارض مربوطه (عوارض ساختمانی تخلف صورت یافته) توسط مودی حداکثر ظرف مدت شش ماه، موضوع مطالبه عوارض را به کمیسیون ماده 77 ارجاع و پس از اخذ رأی مربوطه و بلافاصله پس از قطعی شدن آن، از طریق اجرائیه ثبت نسبت به وصول عوارض اقدام و پیگیری لازم را انجام دهد.

در چهارمین دستور کار شورای شهر  طرح کمیسیون سلامت، محیط¬زیست و خدمات شهری شورا، درباره الزام شهرداری به تهیه دستورالعمل بازنگری شیوه آبیاری باغات شیراز ، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و به شرح زیر  تصویب رسید

شهرداری مکلف گردید نسبت به تهیه دستورالعمل بازنگری شیوه آبیاری باغ های شیراز از ردیف های اعتباری 2010301 (طرح جامع مطالعات آب فضای سبز شهری) و 2010302 (استحصال و تصفیه آب و ارتفاعات اطراف شیراز) اقدام و نتیجه را طی گزارشی ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر شیراز ارائه نماید.

در پنجمین دستور کار شورا طرح کمیسیون سلامت، محیط¬زیست و خدمات شهری، درباره الزام شهرداری به کف سازی قنات منصورآباد،، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد ، به شرح زیر به تصویب رسید.

شهرداری شیراز مکلف است از محل ردیف اعتباری 2070102 بهینه سازی و احیاء قنوات در سطح شهر، نسبت به کف سازی قنات منصورآباد (با بتن) اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته را طی دو ماه آینده به شورا ارائه نماید.

در ششمین دستور کار جلسه علنی این شورا لایحه ش شهرداري شيراز، درباره آیین نامه توانمندسازی و حمایت از افراد دارای معلولیت شهر شیراز (با تاکید بر وظایف شهرداری)، ارسالی از کمیسیون سلامت، محیط¬زیست و خدمات شهری شورا، بررسی شد، به شرح زیر به تصویب رسید

آیین نامه توانمندسازی و حمایت از افراد دارای معلولیت شهر  شیراز (با تاکید  بر وظایف شهرداری)، مشتمل بر 4 ماده، 25 بند 

و 5 تبصره به شرح پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب رسید

: طرح کمیسیون گردشگری و زیارت شورا، درباره ساختار سازمانی اداره گردشگری و زیارتی شهرداری شیراز، هفتمین دستور کار  شورا بود، به شرح زیر به تصویب رسید.

 ایجاد سازمان گردشگری و امور زیارتی شهرداری شیراز به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.و  شهرداری شیراز مکلف است نسبت به طی تشریفات قانونی ایجاد سازمان مورد اشاره اقدام نموده و اساسنامه سازمان را جهت تصویب حداکثر ظرف مدت 2 هفته به موجب لایحه ای به شورا تقدیم نماید.

۱۴۰۰/۰۸/۲۵ - ۱۱:۰۸:۰۰

دیدگاه های شما