امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سیزدهمین جلسه عادی کمیسیون هوشمندسازی ، فناوری های نوین و اطلاعات

سیزدهمین جلسه عادی کمیسیون هوشمندسازی ، فناوری های نوین و اطلاعات با حضور اعضای محترم کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات، رئیس و مدیران ، کارشناسان  شهرداری  برگزار شد طی جلسه الزام توسعه دستورالعمل های مرکز مدیریت راهبردی افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) مورد برررسی قرار گرفت و مقرر گردید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاونت برنامه ریزی شهرداری الزامات توسعه خدمات SOC و تبدیل شیراز به قطب ICT جنوب کشور را طی جلسات مدیریتی با مرکز افتا استان فارس بررسی نمایند و نتایج آن را حداکثر ظرف مدت 3 هفته به کمیسیون هوشمندسازی ارسال نمایند.

۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - ۱۱:۱۵:۰۲

دیدگاه های شما