امروز: جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/08/26

۱۴۰۰/۰۸/۲۶ - ۱۰:۰۱:۳۲

دیدگاه های شما