امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/08/29

۱۴۰۰/۰۸/۲۹ - ۱۳:۰۱:۰۶

دیدگاه های شما