امروز: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات بیست و ششمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیرازنوع جلسه عادی علنی

 

 

1

شماره تصمیم

76

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: نامه شماره ص1400/7909/5641 مورخ 24/8/1400 فرمانداری شهرستان شیراز، مبنی بر ایراد به مصوبه  شماره 2681/1400/ص  مورخ 10/8/ 1400 درخصوص بررسی مصوبات کمیسیون نامگذاری شورا، به شماره ثبت 5595/1400/و مورخ 25/8/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، مصوبه شماره 2681/1400/ص مورخ 10/8/1400 به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

تغييرنام و نامگذاري كوچه، خيابان و غيره به تصويب شوراي اسلامي شهر شيراز رسيد:

 1. نامگذاري بلوار تازه تأسيس حدفاصل بلوار خليج فارس و بلوار نصرشرقي به نام «شهيد سرلشكر عبدالرسول استوار محمودآبادي»
 2. نامگذاري تونل هاي بي نام واقع در كيلومتر 4.400 بلوار سردار سليماني به نام «شهيد منصور خادم صادق»
 3. تغيير نام مجموعه ورزشي لاله واقع در مجموعه فرهنگي ورزشي لاله به نام قهرمانان « محمدرضا و محمدعلي گرايي»
 4. تغيير نام سالن تيراندازي شهید محمدکاظم فرارویی واقع در بوستان مادر به نام قهرمان سركار خانم «ساره جوانمردي»
 5. تغيير نام خيابان گفتار منشعب از بلوار دولت به نام «شهيدان احمد، محمود و حسين فهيمي»
 6. تغيير نام مجموعه ورزشي ياران واقع در شهرك استقلال كوچه شماره 5 به نام «شهيد محمد كاظم فراروئي»
 7. نامگذاري خيابان حد فاصل بلوار سرداران شهيد تا روگذر شهيدان اوجي به نام «شهيد صفدر نيك نژاد»
 8. تغيير نام قسمتی از خیابان شهید صفدر نیک نژاد حد فاصل روگذر شهيدان اوجي تا خيابان بوستان به نام «شهيد ناصر نيكو»
 9. نامگذاري كوچه شماره 15 خيابان كارگران به نام «شهيد محمد هادي شكري»
 10. نامگذاري كوچه شماره 18 خيابان كارگران به نام «شهيد محمدرضا دهقانيان»
 11. نامگذاري كوچه شماره 23 خيابان فتح المبين به نام «شهيد عباس امام علي»
 12. نامگذاري خيابان ارمغان2 به نام «شهيد شهباز كوچكي»
 13. نامگذاري كوچه شماره 10 خيابان شاهيجان به نام «شهيد محمد امين كدخدائي»
 14. تغيير نام خيابان پيوند حدفاصل خيابان قائم و بلوار گفتار به نام «شهيد حسن صفر زاده»
 15.  شهرداري مكلف است در جهت حفظ هويت تاريخي «محله شهداي قلعه شاهزاده بيگم» تابلوي نام و معرفي اين محل را در ابتداي خيابان شهداي قلعه شاهزاده بيگم نصب نمايد. / ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مصوبه دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی

 

 

 

2

شماره تصمیم

77

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: نامه شماره ص1400/7908/5641 مورخ 24/8/1400 فرمانداری شهرستان شیراز، مبنی بر ایراد به مصوبه  شماره 2676/1400/ص مورخ 10/8/1400در خصوص اخذ مجوز توافقنامه های تفکیکی از شورا، به شماره ثبت 5594/1400/و مورخ 25/8/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، مصوبه  شماره 2676/1400/ص مورخ 10/8/1400 به شرح زیراصلاح و به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

شهرداري شيراز مكلف است در خصوص كليه اراضي تفكيكي با مساحت بيش از 5000 متر مربع نسبت به ارايه طرح، نقشه و توافقنامه به شوراي اسلامي شهر شیراز جهت بررسی حسب بندهای 3 – 8- 11 – 20 30 و 34  ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن اقدام نمايد. / ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

شماره تصمیم

 

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: نامه شماره ص1400/7906/5641 مورخ 24/8/1400 فرمانداری شهرستان شیراز، مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 2678/1400/ص مورخ 10/8/1400درخصوص آیین نامه مکاتبات شورای اسلامی شهر شیراز، به شماره ثبت 5596/1400/و مورخ 25/8/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

درخصوص ایراد وارده هیأت تطبیق فرمانداری به مصوبه شماره 2678/1400/ص مورخ 10/8/1400، مقرر شد برای بررسی و تأمین نظر فرمانداری محترم شهرستان شیراز به کمیسیون تلفیق شورا ارجاع گردد./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

شماره تصمیم

78

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: طرح آقای دکتر اسدی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورا، درباره الزام شهرداری
به راه اندازی و بهره برداری از « سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» و « سامانه ستاد»،
به شماره ثبت 5476/1400/و مورخ 22/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

 در راستای اجرای ماده 9 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شهرداری شیراز مکلف گردید نسبت به راه‌اندازی و بهره برداری از "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" و "سامانه ستاد" در کلیه سطوح اعم از معاونت ها، مناطق، سازمانها و ادارات ذیربط اقدام نماید، به نحوی که اجرای سامانه مذکور منجر به حذف عملیات صدور و تبادل چک از سیستم مالی شهرداری گردد.

تبصره 1: شهرداری شیراز مکلف است اقدامات لازم در خصوص اتصال سامانه های ذکر شده به سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه (PMIS) را صورت دهد.

 تبصره 2: شهرداری شیراز موظف است هر سه ماه یکبار، گزارش اجرای این مصوبه را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

شماره تصمیم

79

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: طرح کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا، درباره تشریح وضعیت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز، به شماره ثبت 5466/1400/و مورخ 22/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

 1. شهرداری شیراز مکلف گردید ظرف مدت یک هفته در خصوص الف) نمودار تشکیلاتی سازمان از نظر تعداد کل پست‌های سازمانی و پرسنل موجود، ب) وضعیت اعضای شورای سازمان، ج) تعیین تکلیف مدیرعامل سازمان، د)وضعیت اعضای هیأت مدیره سازمان، تعیین تکلیف نماید.
 2.  دراصلاح بند یک مصوبه شماره 4647/97/ص مورخ 30/11/97 و اصلاحات بعدی آن، عبارت «حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیارد ریال» به عبارت « تا هزار و پانصد برابر معاملات متوسط» تغییر یافت و عبارت تا پایان سال 1400 حذف گردید./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

شماره تصمیم

80

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: طرح کمیسیون تلفیق شورا، درباره اصلاح مصوبه شماره 35300 مورخ 9/8/1392 با موضوع شرح وظایف کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاه­ها، به شماره ثبت 5291/1400/و مورخ 17/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، مصوبه شماره 35300 مورخ 9/8/1392 به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

 بر اساس تبصره ماده 3 دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب و تعداد کمیسیونهای شوراهای اسلامی مصوب شورای عالی استانها (10/12/1385) مبنی بر ایجاد کمیسیونهای جدید مورد نیاز، کمسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها  با شرح وظایف ذیل تشکیل
می گردد:

بند یک اصلاحی:

1-در راستای اجرای بند 32 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن که اشعار می دارد: "واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌ غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌ سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌ تنظيم شده به شورا ارائه نمايند، "مقرر گردید کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها به عنوان نماینده شورا، با عضویت تمامی روسای کمسیونها به شرح ذیل پیگیری موضوع مذکور را انجام دهد:

الف-اخذ و بررسی موضوع ها، برنامه سالانه و گزارش های مرتبط با سازمان ها و نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی (خارج از شهرداری).

ب- رسیدگی و ارجاع درخواست های عمومی به مراجع ذیصلاح در خصوص مسائل و معضلات مربوط به سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی (خارج از شهرداری).

ج-برنامه ریزی برای تعامل بیشتر با سازمانها و نهادهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی (خارج از شهرداری)  در جهت رفع مشکلات شهر و مردم

2-در راستای اجرای بندهای 3و5و6 ماده 2 شرح وظایف هیأت رئیسه شوراهای اسلامی مصوب شورای عالی استانها(10/12/1385) وظایف ذیل به این کمیسیون محول می‌گردد.

بند 4 اصلاحی:

الف-  پیگیری و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مشترک بین کمیسیونهای شورا به تشخیص رئیس شورا

بند5 اصلاحی: 

ب- هماهنگی و تطبیق بین کمیسیون های مختلف شورا در زمان تصویب برنامه­ها و بودجه شهرداری

بند 6 الحاقی:

ج- طراحی الگوها و روش‌های کارآمد نظارتی به منظور آسیب‌شناسی، اصلاح و بهبود روش‌ها و فرآیندهای برنامه‌ریزی و اجرایی متناسب با جایگاه و نقش مدیریت شهری با اخذ نظر از کمیسیون مرتبط در شورا.

بند 7 الحاقی:

د- تشکیل کمیته‌های موضوعی دائم یا موقت جهت پیگیری و انجام اقدامات نظارتی محسوس، نامحسوس، میدانی و اسنادی

 

 

 

 

 

 

 

7

شماره تصمیم

81

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: لایحه شماره 280993/1400 مورخ 25/7/1400 شهرداری شیراز، درباره سلب قابلیت استفاده عمومی از میزان 124متر مربع عرصه جدول مجاور ضلع غرب و میزان 70/3 متر مربع عرصه مازاد بر عرض معبر  بدون تغییر در عرض معبر پس از اجرای طرح تفصیلی مصوب توسط مراجع ذیصلاح مجاور ضلع جنوب پلاک ثبتی 2438/2075 بخش 4 شیراز و کد نوسازی 131-50-72-7،
به شماره ثبت 4399/1400/و مورخ 26/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی)
شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

بر اساس نامه شماره 402789/99 مورخ 19/9/99، شهرداری شیراز و پاسخ نامه شماره 2856/1400/ص مورخ 7/2/1400، اداره کل راه و شهرسازی (پیوست)، سلب قابلیت استفاده عمومی از میزان 124متر مربع عرصه جدول مجاور ضلع غرب و میزان 70/3 متر مربع عرصه مازاد بر عرض معبر  بدون تغییر در عرض معبر پس از اجرای طرح تفصیلی مصوب توسط مراجع ذیصلاح مجاور ضلع جنوب پلاک ثبتی 2438/2075 بخش 4 شیراز و کد نوسازی 131-50-72-7 و احتساب آن بعنوان اموال اختصاصی شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

شماره تصمیم

82

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: لایحه شماه 316598/1400 مورخ 25/7/1400 شهرداری شیراز، درباره سلب قابلیت استفاده عمومی از میزان 79/144 متر مربع عرصه معبر مازاد بر عرض معبر بدون تغییر در عرض معبر پس از اجرای  طرح تفصیلی (مصوب توسط مراجع ذیصلاح) مجاور ضلع غرب پلاک ثبتی 5508/12 بخش سه شیراز و کد نوسازی 1-190-74-10، به شماره ثبت 4418/1400/و مورخ 26/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

بر اساس نامه شماره 402789/99 مورخ 19/9/99، شهرداری شیراز و پاسخ نامه شماره 2856/1400/ص مورخ 7/2/1400، اداره کل راه و شهرسازی (پیوست)، سلب قابلیت استفاده عمومی از میزان 79/144 متر مربع عرصه معبر مازاد بر عرض معبر بدون تغییر در عرض معبر پس از اجرای  طرح تفصیلی (مصوب توسط مراجع ذیصلاح) مجاور ضلع غرب پلاک ثبتی 5508/12 بخش سه شیراز و کد نوسازی 1-190-74-10و احتساب آن بعنوان اموال اختصاصی شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

شماره تصمیم

83

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: لایحه شماه 315955/1400 مورخ 25/7/1400 شهرداری شیراز، درباره سلب قابلیت استفاده عمومی از میزان 63 متر مربع عرصه جدول عمومی مجاور ضلع شمال پلاک ثبتی 39/7072 بخش یک شیراز با کد نوسازی 34-10-12-1، به شماره ثبت 4393/1400/و مورخ 26/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

بر اساس نامه شماره 402789/99 مورخ 19/9/99، شهرداری شیراز و پاسخ نامه شماره 2856/1400/ص مورخ 7/2/1400، اداره کل راه و شهرسازی (پیوست)، سلب قابلیت استفاده عمومی از میزان 63 متر مربع عرصه جدول عمومی مجاور ضلع شمال پلاک ثبتی 39/7072 بخش یک شیراز با کد نوسازی 34-10-12-1و احتساب آن بعنوان اموال اختصاصی شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

شماره تصمیم

84

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: طرح کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)، درباره الزام شهرداری مبنی بر طراحی شهری، محیط پیرامونی و طراحی مرمت نما برای بقاع متبرکه، مساجد تاریخی شهر، مدرسه خان و اماکن مذهبی و اقدام قانونی درخصوص مسجد صاحب الزمان (عج)محله سهل آباد، به شماره ثبت 5660/1400/و مورخ 26/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده یک:

شهرداری مکلف است تا پایان سال جاری با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی و سازمان اوقاف وامور خیریه نسبت به طراحی شهری محیط پیرامونی وطراحی مرمت نما در صورت نیاز برای بقاع متبرکه، مساجد تاریخی شهر، مدرسه خان و اماکن مذهبی که بصورت شاخص می باشند اقدامات لازم را انجام دهد و بودجه اجرایی مناسب اقدامات مذکوررا درمتمم بودجه سال 1400 و بودجه 1401 پیش بینی نماید.

ماده دو:

در خصوص مسجد صاحب الزمان (عج)محله سهل آباد در مورد عقب نشینی مورد نیاز به علت بازگشایی خیابان اصلی محله
سهل آباد، شهرداری ضمن اخذ مجوز شرعی لازم برای عقب نشینی و تخریب فضای مورد مسیر با تملک زمین معادل و طراحی مناسب و پیش بینی بودجه لازم در سال 1401 نسبت به احداث مجدد مسجد مذکور اقدام لازم نماید./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

شماره تصمیم

 

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: طرح کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، درباره الزام شهرداری به پیش بینی ردیف بودجه به منظور اجرای دقیق دستورالعمل عملیات زمستانی، به شماره ثبت 4623/1400/و مورخ 26/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا اعاده گردد./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

شماره تصمیم

 

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: طرح کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 1731/95/ص مورخ 25/2/95 با موضوع راهکار ساماندهی سگهای ولگرد، به شماره ثبت 5677/1400/و مورخ 26/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا اعاده گردد./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

شماره تصمیم

85

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: طرح کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا، درباره ایجاد و یا تبدیل حداقل یک باغ در هر منطقه شهرداری، به شماره ثبت 5715/1400/و مورخ 29/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

شهرداری شیراز مکلف است به منظور ارائه خدمت یکسان  به شهروندان و  توزیع مناسب مراکز تفریحی درسطح شهر، ظرف مدت یک ماه لایحه ایجاد و یا تبدیل حداقل یک باغ در هر منطقه شهرداری را به عنوان باغ بانوان با پیش بینی امکانات و تجهیزات ورزشی بانوان به شورا ارائه نماید.

تبصره : ردیف اعتباری لازم در بودجه سال 1401 شهرداری لحاظ گردد./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

شماره تصمیم

86

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: طرح کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا، درباره ارائه لایحه تبدیل حداقل یک سالن اجتماعات فرهنگسراهای شهرداری در هر منطقه به سالن سینما محله ای چند منظوره در مناطق شهرداری، به شماره ثبت 5714/1400/و مورخ 29/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده :

شهرداری شیراز مکلف است به منظور توزیع مناسب مراکز فرهنگی و تفریحی، ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه لایحه تبدیل حداقل یک سالن اجتماعات فرهنگسراهای شهرداری در هر منطقه به سالن سینما محله ای چند منظوره در مناطق شهرداری اقدام نماید و ردیف اعتباری لازم را در لایحه بودجه سال 1401 لحاظ نماید./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

شماره تصمیم

87

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: طرح کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا، درباره ایجاد کمیته های تخصصی کمیسیون فرهنگی شامل :
الف) کمیته فرهنگی وهنری ب)کمیته ورزش و جوانان ج) کمیته کاهش آسیب ها و ارتقاء  سرمایه اجتماعی شهروندان
د) کمیته خانواده و بانوان، به شماره ثبت 5155/1400/و مورخ 29/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی)
شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده :

با عنایت به ضرورت و لزوم بررسی و کارشناسی طرح ها ، لوایح و نامه های ارجاعی به کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا با  ایجاد کمیته های تخصصی به شرح ذیل موافقت گردید: 

الف )  کمیته فرهنگی و هنری با مسئولیت آقای مهندس علی اکبر سلطانی 

ب )  کمیته ورزش و جوانان  با مسئولیت آقای دکتر مهدی نصیری قرقانی 

ج )  کمیته کاهش اسیب ها و ارتقاء سرمایه اجتماعی شهروندان  با مسئولیت خانم سیده مریم حسینی 

د ) کمیته خانواده و بانوان با مسئولیت خاتم دکتر خواست خدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

شماره تصمیم

88

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: طرح کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا، درباره برگزاری همایش آسیب شناسی و راههای  برون رفت و توسعه سرمایه گذاری در شهر شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)، به شماره ثبت 5688/1400/و مورخ 27/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

 1.  شهرداری شیراز مکلف است ظرف مدت یک ماه لایحه برگزاری همایشی دو روزه با موضوع همایش ملی چگ.نگی برون رفت از چالش‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در شهر شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) به همراه براورد هزینه را به کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری ارائه نماید.
 2.  پیشنهاد گردید برگزاری همایش حداکثر تا بهمن‌ماه سال جاری عملیاتی و اجرایی گردد./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

شماره تصمیم

89

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: لایحه شماره 303036/1400 مورخ 18/7/1400 شهرداری شیراز، درباره دستورالعمل خريد خدمت بهره برداري از ناوگان حمل و نقل مسافردرون شهري (اتوبوس- ميني بوس-ون ) توسط بخش خصوصي وعمومي غير دولتي، به شماره ثبت 4108/1400/و مورخ 18/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از كميسيون هاي برنامه،بودجه، امورحقوقي و املاك  و حمل و نقل وترافيك شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

 آیین نامه خرید خدمت بهره برداری از ناوگان حمل و نقل مسافر درون شهری (اتوبوس / مینی بوس / ون) با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها، مشتمل بر 10 ماده و 6 تبصره، به ‌شرح پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید./ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

شماره تصمیم

90

شماره مصوبه

30/8/1400

تاریخ جلسه

26

شماره جلسه

29/8/1400

تاریخ دستور

3156/1400/ص

شماره دستور

موضوع: لایحه دوفوریتی شماره 378061/1400 مورخ 30/8/1400 شهرداری شیراز، درباره تعیین تکلیف اجرای مصوبه شماره 2262/99/ص مورخ 21/7/1399 درخصوص کمربندی شیراز، به شماره ثبت 5798/1400/و مورخ 30/8/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/8/1400، با حضور 11 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

 ضمن تصویب دوفوریت لایحه مذکور، هفت بند و یک تبصره به مصوبه شماره 2262/99/ص مورخ 21/7/1399 به شرح ذیل الحاق گردید:

بند اول الحاقی: همزمان با ایمن سازی کمربندی توسط شهرداری می بایست اداره راه و شهرسازی نسبت به تکمیل کمربندی شمال شرق اقدام نماید.

بند دوم الحاقی: وزارت راه پاسخگوی کلیه معارضین بستر، رفوژ وسط و حریم کمربندی در حال و آینده خواهد بود.

بند سوم الحاقی: شهرداری پس از تصویب طرح توسط شورای ترافیک نسبت به اجرای عملیات عمرانی طرح اقدام نماید.

بند چهارم الحاقی: هزینه اجرای بند 3 از محل املاک واگذاری اداره راه و شهرسازی با عنوان معوض تأمین گردد.

بند پنجم الحاقی: هزینه ایمن سازی کمربندی می بایست توسط اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری پرداخت گردد و شهرداری پس از تأیید نبود نقص فنی توسط شورای ترافیک نسبت به تحویل اقدام خواهد نمود.

بند ششم الحاقی: پس از تکمیل کمربندی شمال شرق، تردد خودروهای سنگین از کمربندی جنوب ممنوع خواهد شد و از آن پس کلیه اختیارات و وظایف کمربندی جنوب به عهده شهرداری خواهد بود و برابر ضوابط شهرسازی و قوانین عمل خواهد شد.

تبصره : اداره راه و شهرسازی مکلف به طراحی و توسعه و اجرای کمربندی دوم جنوب شیراز می باشد.

بند هفتم الحاقی: وزارت راه مکلف به پرداخت هزینه ها و خسارت شهرداری ناشی از توافقنامه سال 86 و تملک حریم کمربندی
می باشد./ش

 

 

 

۱۴۰۰/۰۹/۰۱ - ۱۲:۴۰:۴۷

دیدگاه های شما