امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

خواست خدایی عنوان کرد: حضور فرشتگان گمنام جهادی در سرای رحمت


میهمان منحوس کرونا گویا هنوز قصد دل کندن از سرزمین ما را ندارد و شاید درهمین لحظه جان عزیزی دیگر را به کام مرگ می کشاند. 
این روزها کرونا مرگ غریبانه ای را به ارمغان آورده به گونه ای که ترس و دلهره از دیدار با فوت شدگان این بیماری بر غم از دست دادن این عزیزان افضل شده تا آنجایی که برخی اوقات خانواده های آنها نیز از حضور در مراسم وداع با این مسافران دیارباقی امتناع می کنند. 
در سویی دیگر، سرای رحمت دراین ایام تنها جایی برای نمایش غروب زندگی افراد نیست بلکه به مأمنی تبدیل شده که فرشتگانی گمنام، وسعت دل دریایی شان را به نمایش گذاشته اند. 
 در گوشه ای از این همه غربت و غم دارالرحمه، نیکو طینتانی فرشته خو هستند که آب تطهیر را برتن درد کشیده درگذشتگان این  بیماری نازل می کنند و بنابر سنت پاک اسلام اعمال را به شایستگی و بدون هیچ کم و کاستی به جا می آورند. 
افسانه خواست خدایی بانوی بسیجی و رییس کمیته خانواده و بانوان شورای اسلامی شهر شیراز با تقدیر از حضور بانوان جهادی درغسالخانه کرونایی دارالرحمه گفت: این بانوان جهادگر، خدمتگزاران بی ادعای سلامت جامعه هستند که بدون هیچ چشمداشت و دریافت حق الزحمه ای قدم در راهی گذاشته اند که تنهابرای رضایت و قرب الهی، کمک به هموطنان و تسکین دلهای بازماندگان، غسل و کفن و دفن میت به عنوان یک تکلیف شرعی را درگمنامی تمام بجا
 می آورند. 
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر شیراز افزود: در غسالخانه کرونایی دارالرحمه، دستهای این بانوان، لطافت را با شهامت تلفیق کرده اند و با این اقدام نام جهادگران را بر این روزگار تا ابدیت حک کردند. 
گفتنی است دراین مراسم از ١٢بانوی جهادگر غسالخانه کرونایی دارالرحمه با حضور افسانه خواست خدایی عضوهیات رییسه شورای اسلامی شهر شیراز و پارسازاد رییس سازمان آرامستانهای شهرداری شیراز به مناسبت هفته بسیج تجلیل شد.

۱۴۰۰/۰۹/۰۶ - ۰۸:۰۱:۵۷

دیدگاه های شما