امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/09/06

۱۴۰۰/۰۹/۰۶ - ۱۱:۴۷:۰۸

دیدگاه های شما