امروز: سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بیست وهشتمین جلسه عادی صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/09/07

۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۱۸:۱۷:۱۸

دیدگاه های شما