امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تصویب چهار بسته سرمایه گذاری در شهر شیراز توسط اعضای شورای اسلامی شهر

    در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامي شهر شيراز، طرح کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا درباره فرصت های سرمایه گذاری در شهر شیراز به منظور تهیه بسته های سرمایه گذاری به تصویب رسید. 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، براساس ماده واحده این طرح شهرداری مکلف گردید به علت نیاز ساکنین شمال غرب شیراز، نسبت به شناسایی زمین در محدوده حریم در محور شمال غرب شیراز جهت ایجاد میدان میوه و تره‌بار، کارخانجات سورتینگ، بسته‌بندی، سردخانه و کشتارگاه اقدام و ظرف مدت دو ماه بسته سرمایه‌گذاری به همراه طرح توجیهی و اقتصادی آن را به کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری ارائه نماید.
در این جلسه همچنین مقرر شد به منظور تعریف بسته‌ سرمایه‌گذاری با موضوع پردیس ترکیبی سینمایی، تئاتر و بازار صرافان واقع در بلوار زند پس از مذاکره با حوزه هنری تهران و مالکین سینماهای موجود واقع در خیابان زند و خیابان سعدی ظرف مدت دو ماه نسبت به تهیه طرح تجاری و توجیه اقتصادی آن اقدام شود و این طرح به کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری ارائه شود.
گفتنی است مراکز تولید و توزیع اغذیه و اشربه سنتی شیراز از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود و مقرر شد ساماندهی وضعیت فعلی که به صورت سیار است پس از مذاکره با سرمایه‌گذاران مربوطه و جلسه با معاون خدمات شهری شهرداری و سازمان ترافیک نسبت به تهیه مدل سرمایه‌گذاری در قالب BOT یا BOLT ظرف مدت دو هفته اقدام و به کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری ارائه شود. 
شایان ذکر است در این جلسه همچنین مقرر شد با توجه به اینکه جانمایی و طراحی ساخت بازارچه صنایع دستی در مجموعه گردشگری، بافت تاریخی و فرهنگی توسط مشاور تهیه شده ظرف مدت دو هفته بسته سرمایه‌گذاری به همراه مدل اقتصادی ارائه گردد.

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ - ۰۸:۲۸:۳۶

دیدگاه های شما