امروز: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/09/13

۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۳:۵۱:۵۴

دیدگاه های شما