امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه کارگروه مدیران جهادی دستگاها و نهادهای شیراز برای تأمین درخواست مردم در میز خدمت شهرداری منطقه 9

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ - ۱۳:۳۶:۱۰

دیدگاه های شما