امروز: دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

آیین نامه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های مخابراتی در شهر شیراز به تصویب رسید

آیین نامه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های مخابراتی در شهر شیراز به تصویب رسید 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، در بیست و نهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز طرح کمیسیون هوشمندسازی، فناوری های نوین و اطلاعات شورا، درباره الزام شهرداری به اصلاح آیین نامه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های مخابراتی در شهر شیراز به تصویب رسید. 
براساس ماده واحده این مصوبه شهرداری شیراز مکلف شد لایحه ای جهت اصلاح آئین نامه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاههای مخابراتی در شهر شیراز را ظرف مدت یکماه تهیه نماید و به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال نماید.

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ - ۰۸:۵۸:۰۰

دیدگاه های شما