امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون سومین حرم اهل بیت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/09/16

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ - ۱۰:۴۴:۲۴

دیدگاه های شما