امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون هوشمندسازی ، فن آوری های نوین و اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/09/20

۱۴۰۰/۰۹/۲۰ - ۱۲:۲۵:۵۴

دیدگاه های شما