امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/09/20

۱۴۰۰/۰۹/۲۰ - ۱۳:۲۱:۳۰

دیدگاه های شما