امروز: جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون فوق العاده هوشمندسازی ، فن آوری های نوین و اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/09/22

۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - ۱۱:۰۹:۲۱

دیدگاه های شما