امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

شهرداری مکلف به تهیه سند راهبردی فناوری اطلاعات شهرداری شیراز شد

شهرداری مکلف به تهیه سند راهبردی فناوری اطلاعات شهرداری شیراز شد 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز ، در سی امین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز طرح کمیسیون هوشمندسازی، فناوری های نوین و اطلاعات شورا، شهرداری ملزم به تهیه لایحه سند راهبردی فناوری اطلاعات شهرداری شیراز شد و مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن براساس یک ماده واحده و یک تبصره به تصویب رسید. 
براساس ماده واحده این طرح، شهرداری شیراز مکلف است با فعال کردن شورای راهبردی فناوری اطلاعات شهرداری شیراز با برگزاری جلسات مستمر، (حداقل هر هفته یکبار) با حضور اعضای شورای شهر که مایل به حضور در جلسات می باشند، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ نسبت به تهیه و ارسال لایحه «سند راهبردی فناوری اطلاعات شهرداری شیراز» با موضوعات الف: تکمیل شهرداری یکپارچه الکترونیک ب: هوشمندسازی خدمات شهری برای کاربران حاکمیتی و شهروندان ج: اجرایی نمودن رصدخانه شهری د: اجرایی نمودن مفاد اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز اقدام نمایند. 
همچنین براساس تبصره ماده واحده این طرح  حضور نمایندگانی از تمامی معاونت های شهرداری و سازمان فاوا الزامی می باشد.

۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - ۱۱:۱۳:۱۷

دیدگاه های شما