امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سامانه جامع موزه های شهر شیراز توسط شهرداری شیراز طراحی می شود

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، در سی امین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز طرح کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت(ع)، درباره الزام شهرداری مبنی بر طراحی و راه اندازی سامانه جامع موزه های شهر شیراز با حضور ۱۳ نفر از اعضای شورا بررسی و به تصویب رسید .

براساس ماده واحده این طرح شهرداری مکلف گردید با هماهنگی موزه داران دولتی و خصوصی شهر شیراز و جمع آوری اطلاعات لازم به جهت توسعه زیرساخت های فرهنگی و صنعت گردشگری نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه جامع موزه داری شهر شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) جهت بهره برداری مردم شیراز و گردشگران اقدام نماید. همچنین در این سامانه بایستی علاوه بر اطلاعات، آدرس، تصاویر، آثار، مشخصات موزه ها و مشخص بودن ساعت بازدید امکان فروش بلیط اینترنتی فراهم گردد. 
شایان ذکر است این ماده واحده دارای سه تبصره است که در تبصره یک شهرداری مکلف است ردیف بودجه لازم را در زمان ارائه متمم بودجه و بودجه سنواتی پیش بینی نماید. در تبصره دو سامانه جامع موزه بعنوان زیر بخش سامانه سرو قرار گیرد. همچنین در تبصره سه این ماده واحده استفاده از تکنولوژی های واقعیت افزوده و مجازی برای معرفی اشیاء داخل موزه و بازدید مجازی را در صورت امکان انجام دهد.

۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - ۱۱:۱۸:۰۴

دیدگاه های شما