امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون سومین حرم اهل بیت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/09/23

۱۴۰۰/۰۹/۲۳ - ۱۲:۰۹:۰۵

دیدگاه های شما