امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/09/27

۱۴۰۰/۰۹/۲۷ - ۱۰:۵۱:۲۰

دیدگاه های شما