امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/09/29

۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - ۱۲:۰۲:۱۶

دیدگاه های شما