امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تامین نیرو در ایجاد ساختار فرهنگی و اجتماعی در معاونت، سازمان ها و مناطق شهرداری

 

در سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شيراز در طرح کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا، طرح تأمین نیرو به منظور" ایجاد ساختار فرهنگی و اجتماعی در معاونت، سازمان ها و مناطق شهرداری" به تصویب رسید. 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، براساس ماده واحده این طرح تصویب شده، شهرداری شیراز مکلف است نسبت به ایجاد ساختار فرهنگی به عنوان مدیریت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و رابط معاونت فرهنگی در معاونت ها و سازمان ها و مناطق شهرداری به همراه دو نفر کارشناس فرهنگی- اجتماعی اقدام نماید.
شایان ذکر است این ماده واحده دارای چهار تبصره بود که در تبصره یک آن تأمین نیرو و شناسایی و معرفی و ابلاغ شرح وظایف می بایست توسط سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری شیراز صورت گیرد.
همچنین در تبصره دو این طرح، سازمان فرهنگی مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین شرح وظایف مدیریت فرهنگی و تصویب در کمیسیون فرهنگی اقدام نماید.
گفتنی است در تبصره سه این طرح، شهرداری شیراز مکلف است در اصلاح چارت سازمانی پیشنهادی خود به وزارت کشور نسبت به تعیین معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق و مدیریت فرهنگی در معاونت ها و سازمان ها در اولین اصلاحیه اقدام نماید.
خاطر نشان می شود در تبصره ۴ این ماده واحده تأکید شد که تأمین نیروهای مذکور از پرسنل موجود شهرداری باشد و هرگونه جذب و به کارگیری نیرو خارج از شهرداری ممنوع می باشد.

۱۴۰۰/۱۰/۰۴ - ۰۹:۳۰:۳۴

دیدگاه های شما