امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

صدور مجوز تردد خودروهای باربر در محدوده طرح مکانی و زمانی شهر شیراز

 

در سی و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز، لایحه عوارض مجوز تردد خودروهای باربر در محدوده طرح مکانی و زمانی شهر شیراز بررسی شد. 


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، در لایحه یک فوریتی شهرداری شیراز 
لایحه عوارض مجوز تردد خودروهای باربر در محدوده طرح مکانی و زمانی شهر شیراز به تصویب رسید. براساس ماده واحده این طرح تصویبی به شهرداری شیراز اجازه داده می شود در خصوص خودروهای باربر درون شهری و برون شهری دارای پروانه فعالیت خودرو و پروانه اشتغال راننده (از شهرداری ها) و فاقد آن، مطابق جداول پیوست و رعایت موارد ذیل نسبت به اخذ عوارض صدور مجوز تردد خودروهای باربر در محدوده طرح مکانی و زمانی شهر شیراز حسب نوع و ظرفیت وسیله نقلیه باربر اقدام نماید. 
براساس این طرح ، عوارض صدور مجوز تردد خودروهای دارای پروانه از شهرداری شیراز در ساعات مجاز به صورت رایگان می باشد. ورود به محدوده سبز به مدت دو ساعت برای تمامی ناوگان باربر نیمه سنگین و سنگین فاقد پروانه از شهرداری شیراز در هر روز رایگان می‌باشد (به شرط عدم ورود به محدوده های زرد و قرمز) بدیهی است حضور بیشتر مستلزم پرداخت عوارض صدور مجوز تردد مربوطه می‌باشد.
همچنین صدور مجوز تردد طبق برنامه زمانبندی مندرج در شیوه نامه موضوع مصوبه شماره 5812‏‏/95‏‏/ص مورخ 28‏‏/10‏‏/95 و اخذ وجه از ناوگان حمل و نقل باری، توسط شهرداری شیراز انجام می شود.
گفتنی است به منظور فراهم شدن امکان ارائه خدمات ناوگان باری سبک، نیمه سنگین و سنگین در مواقع اضطراری به شهرداری اجازه داده می شود تا با ملاحظه شرایط و با هماهنگی پلیس راهور شیراز نسبت به صدور مجوزهای دوره ای تا سقف موردنظر اقدام نماید.
همچنین به منظور اخذ مجور تردد موردی وسایل نقلیه باربر از سراسر کشور به شهرداری شیراز بایستی نسبت به راه اندازی سامانه هوشمند حمل و نقل بار جهت دریافت مجوز تردد اقدام نماید.
در ادامه این طرح تصویب شده شهرداری مکلف است قبل از شروع اجرای طرح، نسبت به ایجاد و تقویت باراندازهای مورد نیاز در محدوده طرح اقدام نماید.
براساس این طرح کلیه خودروهای باربر ( سبک، نیمه سنگین و سنگین) فاقد ساماندهی از شهرداری شیراز و دیگر شهرداری ها و دارای مجوز برون شهری جهت ورود به محدوده های مکانی و زمانی می بایستی نسبت به اخذ مجوز از شهرداری شیراز نمایند و عوارض صدور مجوز جهت این خودروها برابر با عوارض تردد غیرمجاز محاسبه می گردد. همچنین وسایل نقلیه باربری که در هر روز عوارض صدور مجوز تردد ورود به محدوده قرمز را پرداخت نماید، نیازی به پرداخت عوارض تردد ورود به محدوده زرد و سبز در همان روز را ندارند. به همین ترتیب وسایل نقلیه باربری که در هر روز عوارض صدور مجوز تردد ورود به محدوده زرد را پرداخت نمایند، نیازی به پرداخت عوارض تردد ورود به محدوده سبز در همان روز را ندارند.
شایان ذکر است شهرداری مکلف است اجرای طرح را در مدت زمان دو ماه در محدوده قرمز و بصورت ارشادی شروع نماید و پس از آن بلافاصله در صورت  آماده نمودن زیرساخت های هوشمند (نصب دوربین های ثبت تخلف در مبادی ورودی محدوده )طرح را  به صورت رسمی و در زمانبندی مشخص عملیاتی نماید.
خاطر نشان می شود در تبصره این ماده واحده، شهرداری میبایست طی تصمیم کمیته فنی بازنگری سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری نسبت به صدور مجوز جهت تردد ساکنین در محدوده قرمز، قبل از اجرای طرح به صورت رسمی اقدام نماید.
شایان ذکر است در خودروهای تحت پوشش شرکت های حمل و نقلی دارای مجوز بهره برداری از شهرداری شیراز، عوارض صدور مجوز تردد با ضریب ۷۵ درصد می باشد.

۱۴۰۰/۱۰/۰۴ - ۰۹:۳۱:۱۸

دیدگاه های شما