امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/10/04

۱۴۰۰/۱۰/۰۴ - ۱۳:۳۵:۵۴

دیدگاه های شما