امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست هم اندیشی در خصوص تعیین تکلیف نحوه واگذاری مغازه های تحت مالکیت شهرداری، واقع در شهرک سعدی

با هدف توانمند سازی و رفع مشکلات افراد واجد شرایط نیازمند، برگزار شد:

 نشست هم اندیشی در خصوص تعیین تکلیف نحوه واگذاری مغازه های تحت مالکیت شهرداری، واقع در شهرک سعدی

 امروزه گسترش و افزایش سریع شهرنشینی بدون همراهی رشد و توسعه شاخص های اقتصادی و اجتماعی و وجود محله های حاشیه نشین در اطراف شهرها به دلیل عدم برخورداری از امکانات مناسب شهری، به یکی از چالشهای اصلی و اساسی تبدیل شده است که بی توجهی به آن می تواند این مناطق شهری را با انواع آسیب ها و مسائل اجتماعی همراه کند.

 در این راستا از بدو شروع به کار شورای ششم اسلامی شهر شیراز توجه به مناطق کم برخوردار شهر شیراز به عنوان یکی از رویکردهای مهم این شورا مورد توجه اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت، که در این خصوص و بنابر اهمیت موضوع، کمیسیونهای تخصصی تشکیل تا با نگاهی یکسان به همه مناطق شهری، رصد نیازمندیها و توجه به مناطق کم برخوردار شهر و گروه جمعیتی ساکن در این مناطق را نیز معطوف داشته باشد.

 در همین رهگذر و به منظور توانمند سازی محله ها و افراد بی بضاعت، خصوصا زنان سرپرست خانوار و یا بی سرپرست، و به منظور خروج از چرخه فقر و نابسامانی های اجتماعی، نشستی با حضور مسعود زارعی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، سیده مریم حسینی رئیس  کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار، محمد حسن اسدی رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری، افسانه خواست خدایی رئیس کمیسیون نامگذاری و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، کریم شکوهیان شهردار منطقه سه، سرهنگ جمالی فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی حضرت احمد بن موسی(ع)، با هدف هم افزایی و ایجاد ارتباط موثر برای رفع و کاهش محرومیت مناطق کم برخوردار و پرهیز از موازی کاری های دستگاهی، برگزار شد.

 در این نشست که علیرضا منصورآبادی مدیرکل امور مالی شهرداری، مهدی بابایی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری ، خدایاری نماینده بنیاد برکت، دفتر تسهیلگری شهرک سعدی و سرگرد غلباش معاون قرارگاه محرومیت زدایی حضرت احمدبن موسی(ع) و دیگر مسئولین نیز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی رسیدگی به محله های حاشیه نشین شهر و توانمندسازی این محله ها، موضوع تعیین تکلیف واگذاری مغازه های تحت مالکیت شهرداری واقع در باغ نارنجی شهرک سعدی، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با هماهنگی افراد حاضر در جلسه، شرایط و نحوه واگذاری این مغازه ها به افراد واجد شرایط نیازمند در اسرع وقت تعیین تکلیف شود تا افراد بی بضاعت، خصوصا زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار بتوانند از ظرفیت این مغازه ها، در جهت امرار معاش و گذران زندگی خود استفاده کنند.

 

۱۴۰۰/۱۰/۰۷ - ۰۸:۲۲:۳۰

دیدگاه های شما