امروز: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون سومین حرم اهل بیت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/10/08

۱۴۰۰/۱۰/۰۸ - ۱۰:۴۶:۰۴

دیدگاه های شما