امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز فوق العاده (دوره ششم)1400/10/08

۱۴۰۰/۱۰/۰۸ - ۱۱:۱۱:۴۰

دیدگاه های شما