امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/10/11

۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۰:۵۸

دیدگاه های شما