امروز: جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تصویب طرح رویکردهای نظارتی بر عملکرد اداره کل حقوقی شهرداری شیراز

 

خواست خدایی، رییس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر شیراز، ساماندهی، شایسته پروری نیروهای حقوقی و بهره وری از تخصص سایر وکلای دادگستری را از جمله اهداف تصویب طرح رویکردهای نظارتی بر عملکرد اداره کل حقوقی شهرداری شیراز عنوان کرد.

افسانه خواست خدایی افزود: این طرح دوفوریتی در راستای عملکرد مطلوب اداره کل حقوقی و حفظ و حراست حقوق شهرداری و همچنین پرورش نیروهای متعهد و متخصص تصویب شد. 
به گفته وی، با تصویب این طرح نیروهای کارشناس و متخصص  حقوقی بدنه کارشناسی  شهرداری پیگیر پرونده های شهرداری در محاکم قضایی و شبه قضایی خواهند بود و در برخی موارد ویژه برای استفاده از وکلا، موضوع باید در کمیته ای متشکل از دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورا، شهردار یا نماینده وی و مدیرکل حقوقی شهرداری شیراز مطرح و پس از جلب نظر کمیته به وکلایی با داشتن حداقل 10سال سابقه وکالت در دادگستری، حسن سابقه و متخصص در امور مربوطه اعطای وکالت شود. 

       نایب رییس کمیسیون برنامه ، بودجه ، امورحقوقی و املاک شورا با بیان اینکه کارشناسان حقوقی شهرداری در راستای جلوگیری از تعارض منافع  باید پروانه وکالت خود را تودیع کنند ادامه داد: به منظور ساماندهی این اداره کل، این امر شامل کارشناسان حقوقی دارای هر نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی ، حکمی، بخش خصوصی می شود و در راستای شفاف سازی شهرداری باید گزارش اجرای این امر را در مدت یک ماه به شورا ارائه دهد. 

رییس کمیته انطباق طرح ها و لوایح شورای اسلامی شهر شیراز اجرای دقیق چارت سازمانی اداره کل حقوقی ، آموزش علمی و کاربردی کارشناسان حقوقی شهرداری و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه به شورا را از دیگر مصوبات این طرح برشمرد.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح، پرداخت هرگونه معاضدت باید با توجه به عملکرد مثبت کارشناسان حقوقی و با شرکت در دوره های آموزشی و با ارسال گزارش سه ماهه آن به شورا انجام می شود.

خواست خدایی از ارائه گزارش عملکرد هرسه ماه یکبار دعاوی له یا علیه شهرداری به کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا و ارجاع تخصصی امور به ادارات زیرمجموعه اداره کل حقوقی به عنوان مصوبات دیگر این طرح یادکرد.

۱۴۰۰/۱۰/۱۸ - ۱۳:۲۶:۱۴

دیدگاه های شما