امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز (فوق العاده) (دوره ششم )1400/10/20

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ - ۰۹:۲۴:۴۶

دیدگاه های شما