امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تصویب اجرای پروژه دوربرگردان های غیر همسطح چمران _ نیایش

تصویب اجرای پروژه دوربرگردان های غیر همسطح چمران _ نیایش

در سی و هفتمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز، طرح مشترک کمیسیون های عمران و حمل ونقل و ترافیک شورا، درخصوص الزام شهرداری به اجرای پروژه دوربرگردان های غیر همسطح چمران -  نیایش، بررسی شد و به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده این مصوبه شهرداری شیراز مکلف شد ضمن اخذ مجوز از مراجع قانونی جهت احداث دور برگردان، پیش بینی بودجه مورد نیاز پروژه را در بودجه سال 1401 منظور و دوربرگردانهای غیر همسطح غربی و شرقی چمران - نیایش را اجرا نماید.
ضمن اینکه همزمان با اجرای دوربرگردان غیر همسطح غربی چمران نیایش ، به منظور تسهیل در هدایت ترافیک عبوری ،شهرداری موظف شد تعریض و بهسازی ضلع شمالی محور بزرگراه چمران در محدوده تعریفی و مورد نظر را انجام دهد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۷ - ۱۳:۱۲:۱۰

دیدگاه های شما