امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز ( فوق العاده ) 1400/10/28

۱۴۰۰/۱۰/۲۸ - ۱۲:۴۸:۴۷

دیدگاه های شما