امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ بازدید اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از پروژه های اقتصاد و سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - ۱۴:۰۰:۲۹

دیدگاه های شما