امروز: یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون سومین حرم اهل بیت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/11/05

۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۱۱:۱۴:۲۸

دیدگاه های شما