امروز: چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم )1400/11/10

۱۴۰۰/۱۱/۱۰ - ۱۲:۱۳:۳۳

دیدگاه های شما